Britská společnost Heart in Diamond, která se specializuje na památeční diamanty vytvořené z vlasů Vás či Vašich blízkých nebo z kremačního popelu. V naší laboratoři již 8 let úspěšně vyrábíme vysoce kvalitní barevné diamanty s chemickými, optickými a fyzickými vlastnostmi přírodních diamantů. Památeční diamanty jsou certifikované diamanty, které jsou identické s diamanty těženými v dolech, pouze namísto přírodního uhlíku jsou tyto unikátní památeční diamanty tvořeny z uhlíku Vašeho či Vašich blízkých.